Ενεεγειακή Θεραπεία & Εκπαίδευση (Reiki)

To Ρέικι (Rei ki = Ροή Συμπαντικής Ενέργειας)  είναι παραδοσιακή Iαπωνική ενεργειακή θεραπεία που βασίζεται στην μεταβίβαση της πνευματικής συμπαντικής ενέργειας. Η μέθοδος Ρέικι είναι μία φυσική ενεργειακή τεχνική που χρησιμοποιεί το άγγιγμα των χεριών για την μεταβίβαση αυτή και είναι μια ολιστική θεραπεία τόσο για το σωματικό, όσο για το νοητικό και ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Σήμερα εφαρμόζεται και διδάσκεται σε όλο τον κόσμο και είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της και πολύ αποτελεσματική.

Το Ρέικι μαθαίνεται εύκολα και γρήγορα από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, φυλή, θρησκεία, μόρφωση ή κοινωνική θέση. Μπορεί να εφαρμοστεί στον εαυτό μας, στην οικογένεια μας, στους φίλους μας  και από τους επαγγελματίες, ως εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος.

Εκπαίδευση
 
Η εκπαίδευση στο παραδοσιακό Ρέικι (μέθοδος USUI) δίνεται σε τρία διαδοχικά  επίπεδα:
 
Η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ος βαθμός είναι το αρχικό επίπεδο εκμάθησης του  παραδοσιακού Ρέικι που δίνεται σε μία αυτοτελή διήμερη εκπαίδευση και αφορά προσωπική και οικογενειακή χρήση. Απευθύνεται σε όλους όσοι  επιθυμούν να συντονιστούν με την ενέργεια Ρέικι και να μάθουν να την εφαρμόζουν με σκοπό την βελτίωση της ζωής τους με υγεία και ευτυχία.
 
Η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 2ος βαθμός απευθύνεται σε όσους έχουν πάρει εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού και επιθυμούν να μάθουν πιο εξειδικευμένες χρήσεις της ενέργειας Ρέικι για περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα στην υγεία τους και την αυτοβελτίωση τους, καθώς επίσης  σε όσους  επιθυμούν να  μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τα μέλη του οικογενειακού αλλά και φιλικού περιβάλλοντος τους.  
 
Η εκπαίδευση Ρέικι Μάστερ απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την  εκπαίδευση και πρακτική του 1ου και 2ου βαθμού Ουσούι Ρέικι και επιθυμούν να προάγουν την πνευματική ανάπτυξη τους καθώς και να βοηθήσουν άλλους, είτε εργαζόμενοι ως θεραπευτές είτε δίνοντας διδασκαλία Ρέικι, στο οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον τους ή σε ευρύτερο κοινό.