Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro Linguistic Programming)

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι μια προσέγγιση επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας που δημιουργήθηκε από τον Richard Bandler και τον  John Grinder στην California, το 1970.

Περιλαμβάνει τις τρεις πιο σημαντικές συνιστώσες που εμπλέκονται στην παραγωγή ανθρώπινων εμπειριών: την νευρολογία, την γλώσσα και τον προγραμματισμό. Το νευρολογικό σύστημα ρυθμίζει το πώς λειτουργεί το σώμα μας, η γλώσσα καθορίζει το πώς επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και ο προγραμματισμός μας καθορίζει τα είδη των μοντέλων του κόσμου που δημιουργούμε. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός περιγράφει τα θεμελιώδη δυναμική μεταξύ του μυαλού (νευρώνες) και της γλώσσας (γλωσσικό) και πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το σώμα και τη συμπεριφορά μας (τον προγραμματισμό μας).

Ιστορικό

Το NLP δημιουργήθηκε από τον John Grinder (με ιστορικό στη γλωσσολογία) και τον Richard Bandler (με ιστορικό στα μαθηματικά και τη θεραπεία Gestalt) έχοντας σαν στόχο να κτίσουν ξεκάθαρα μοντέλα της ανθρώπινης τελειότητας.

Στο πρώτο τους έργο “Η Δομή της μαγείας”  Vol. Ι & ΙΙ (1975, 1976) προσδιορίζονται τα μοντέλα των θεραπευτών Fritz Perls (τον εμπνευστή της θεραπείας gestalt) και της  Virginia Satir (διεθνώς αναγνωρισμένης οικογενειακής θεραπεύτριας) όσο αφορά τις  λέξεις και τις συμπεριφορές. Το επόμενο τους έργο ήταν η μοντελοποίηση του των τεχνικών ύπνωσης του Milton H. Erickson, M.D. Vol. I & II (1975, 1976), στο οποίο εξέτασαν το μοντέλο της γλώσσας και συμπεριφοράς του Milton H. Erickson, ιδρυτή του Αμερικάνικου συνδέσμου Κλινικής Ύπνωσης και ενός  αναγνωρισμένου ψυχιάτρου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της προηγούμενης εργασίας, ο Grinder και ο Bandler επισημοποιήθηκε τεχνικές μοντελοποίησης τους και τις δικές τους ατομικές συνεισφορές με το όνομα "νευρογλωσσικός προγραμματισμός" για να συμβολίζουν τη σχέση μεταξύ του εγκεφάλου, τη γλώσσας και του σώματος.

Σήμερα πλέον ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός έχει αναπτύξει μερικά πολύ ισχυρά εργαλεία και δεξιότητες για την επικοινωνία και την αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών, ψυχοθεραπείας, υγείας, δημιουργικότητας, πωλήσεων, και ηγεσίας.