Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Η γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Aaron T. Beck, την δεκαετία του ‘60. Βασίζεται στην θεωρία ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από τον τρόπο σκέψης του σχετικά με τον εαυτό του και το ρόλο του στον κόσμο, καθώς και την αλληλεπίδραση σκέψεων - συναισθημάτων - συμπεριφορών στα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς.

Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη θεραπεία που χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνικών, προκειμένου ο θεραπευόμενος να τροποποιήσει την συμπεριφορά του και το συναίσθημά του, ελέγχοντας τις φοβικές ή δυσλειτουργικές σκέψεις του.

Μαθαίνοντας να αναγνωρίζει στις σκέψεις του περιοριστικές πεποιθήσεις ή γνωστικές διαστρεβλώσεις που τις επηρεάζουν, τις τροποποιεί κατάλληλα αλλάζοντας έτσι καθοριστικά το συναίσθημα, τα σωματικά του συμπτώματα αλλά και τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η ΓΣΘ έχει εφαρμοσθεί με την μεγαλύτερη επιτυχία στην κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές (κρίση πανικού, φοβίες, αγοραφοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αγχώδεις εκδηλώσεις), αλλά και ως βοηθητική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών.

Στη ΓΣΘ ο θεραπευόμενος συμμετέχει ενεργά και καλείται να λάβει προσωπική δράση, υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη της ζωής του.