Θεραπεία μέσω αναδρομής

Η θεραπεία μέσω αναδρομής  (Αναδρομική θεραπεία ή "Regression Therapy"), είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδος θεραπείας ψυχικών τραυμάτων μέσω της ύπνωσης, αλλά και μια ταχεία μορφή ψυχανάλυσης & μέθοδος αυτογνωσίας, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να ανασύρουμε με ασφάλεια τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος και να τις επιλύσουμε οριστικά, ενώ παράλληλα μας βοηθά να ανακαλύψουμε τις κρυμμένες απαντήσεις που υπάρχουν μέσα μας για πιθανές φοβίες, περιοριστικές πεποιθήσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις μας και στη ζωή μας, ή ακόμα και ασθένειες ψυχικές και σωματικές, οδηγώντας μας έτσι στην κατανόησή τους και στην ανάληψη της ευθύνης από μέρους μας, με στόχο την αποκατάσταση και τη θεραπεία.

Είναι επίσης ένας μοναδικός τρόπος να ανασύρουμε ταλέντα και γνώσεις, να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε, αφού ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι με τη συνεργασία του υποσυνειδήτου, το οποίο διαθέτει έναν τεράστιο όγκο γνώσεων - πληροφοριών και δυνατοτήτων, κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που διαθέτουμε συνειδητά.

Επιτυγχάνεται σε υπνωτική κατάσταση (Βλ.: Υπνωση) κατά την οποία ο θεραπευόμενος καθοδηγούμενος από τον θεραπευτή, ανακαλύπτει τις ρίζες των προβλημάτων ή θεμάτων που επιθυμεί να εντοπίσει, προκειμένου να λύσει και να εκτονώσει τις επιδράσεις τους στη ζωή του.

Η Αναδρομική Θεραπεία εφαρμόζεται για εντοπισμό ψυχικών τραυμάτων χωρίς χρονικό περιορισμό (ακόμη και σε ηλικίες που η φυσική μνήμη αδυνατεί να προσεγγίσει διαφορετικά), για απαντήσεις σε ερωτήματα που κρύβονται βαθιά στο υποσυνείδητο και δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμο διαφορετικά, αλλά και ανακάλυψη προηγούμενων βιωμάτων (προηγούμενες ζωές).

 *Βλ.: υποσελίδα "Συχνές Ερωτήσεις"